Spółka z o. o. a szkody i roszczenia

Przepisy prawa wskazują, że wszelka aktywność członków zarządu związana z działalnością operacyjną oraz rozporządzaniem majątkiem powinny cechować się wysokim stopniem staranności - właściwym dla profesjonalistów. Ma to szerokie poparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Skutkuje to niemożnością powoływania się przez członka zarządu na swoją niewiedzę lub...

Continue Reading

Odpowiedzialność członka zarządu za szkody wyrządzone przez spółkę z o. o.

Zasiadanie w organach zarządczych przedsiębiorstw wiąże z prestiżem, ale także ogromną odpowiedzialnością: zarówno za ich działalność operacyjną jak i finansową. W praktyce wielokrotnie mamy do czynienia nienależytym wykonywaniem powierzonych obowiązków przez członków zarządu spółek, co w konsekwencji może prowadzić do poniesienia przez nich dwóch rodzajów...

Continue Reading

Witaj!

Szanowny Czytelniku! Pragnę Cię powitać na moim blogu. Jeżeli trafiłeś tutaj to znaczy, że potrzebujesz merytorycznego wsparcia i fachowej wiedzy z zakresu odpowiedzialności jaką ponoszą członkowie zarządów spółek kapitałowych. Ta niełatwa materia nastręcza wielu problemów polskim przedsiębiorcom. Wielu z nich regulacje wydają się skomplikowane, wzajemnie sprzeczne i niedostosowane...

Continue Reading