O mnie

Blog o odpowiedzialności członków zarządu - zwłaszcza w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce

O mnie

Nazywam się Cezary Śpiewak-Dowbór. Jestem radcą prawnym i prowadzę własną kancelarię w Gdańsku.

 

Jako radca prawny posiadam uprawnienia do występowania jako pełnomocnik we wszelkich postępowaniach cywilnych (w tym w sprawach rodzinnych), administracyjnych, sądowoadministracyjnych, podatkowych, a także jako pełnomocnik we wszelkich postępowaniach karnych, karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenie.

 

Zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem procesów sądowych. Największy obszar mojej praktyki to sprawy o odszkodowania. W tym zajmuję się dochodzeniem odszkodowań w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

 

Chcesz wiedzieć jak do tego doszedłem? 🙂

 

Ukończyłem 5-letnie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Byłem beneficjentem stypendium Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla najlepszych studentów. Od początku studiów interesowała mnie tematyka dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Napisałem pracę magisterską na seminarium z prawa cywilnego, pod kierunkiem dr hab. Jerzego Ciszewskiego prof. UG. W konkursie Rzecznika Ubezpieczonych otrzymałem za nią wyróżnienie Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Pro Motor – a w ramach nagrody odbyłem staż w jednym z zakładów ubezpieczeń.

 

Po ukończeniu studiów odbyłem 3-letnią aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i zdałem trudny egzamin radcowski.

 

W swojej pracy zawodowej byłem związany m.in. z renomowanymi trójmiejskimi kancelariami oraz z warszawskim oddziałem jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych.

 

W pracy zawodowej od czasu ukończenia studiów prawniczych byłem zaangażowany w przeszło pół tysiąca postępowań sądowych.

 

W 2021 roku nakładem Wydawnictwa Arche ukazała się moja monografia naukowa pt.: „Naprawienie szkody powstałej w następstwie śmierci wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia”.

 

Po co o tym wszystkim piszę? 🙂

 

Bo każde z tych doświadczeń było dla mnie niezwykle cenne. Każdy dzień dotychczasowej pracy pozwalał mi gromadzić coraz więcej wiedzy i doświadczenia. Dzięki temu potrafię właściwie i skutecznie prowadzić sprawy moich Klientów.

 

Staram się komunikować zrozumiałym językiem. A, wierz mi, to często jedna z najtrudniejszych do utrzymania umiejętności dla prawnika. Mam wrażenie, że znaczna część z nas, prawników, od początku prawniczej edukacji, a później praktyki, z każdym rokiem liniowo w dół traci umiejętność mówienia prostym językiem. Staram się rozmawiać z moimi Klientami jak najprościej, konkretnie i zrozumiale.