Subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu

Zarząd spółki odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jego stabilność finansową. Na członkach zarządu spoczywa ogromna odpowiedzialność, przede wszystkim w zakresie należytego gospodarowania majątkiem.

 

W przypadku gdy egzekucja wierzyciela z mienia spółki okaże się bezskuteczna, wówczas to członkowie zarządu spółki odpowiadają w sposób solidarny a jej zobowiązania. Co więcej – odpowiedzialność członków zarządu wobec osób trzecich może zostać ograniczono, jeżeli członkowie zarządu udowodnią, że we właściwym terminie rozpoczęli postępowanie układowe albo gdy we właściwym terminie złożyli oni wniosek o likwidację lub upadłość spółki. Ograniczenie odpowiedzialności jest także skutkiem udowodnienia, że niezłożenie wniosków o likwidację lub upadłość odbyła się bez winy członków zarządu albo gdy niezłożenie wniosków w prawidłowym terminie nie spowodowało szkody wierzycieli.

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz