Jak dokonać rozliczenia z członkiem zarządu, gdy ten spłaci długi spółki?

W jaki sposób kształtuje się prawo do rozliczenia z członkiem organu zarządzającego przedsiębiorstwem w sytuacji, gdy ten dokona samodzielnego spłacenia długu spółki na własny rachunek?

 

Zgodnie z brzmieniem przepisów zawartych w art. 519-521 Kodeksu cywilnego dług spłacony przez jednego z członków zarządu wobec wierzycieli-kontrahentów przestaje być długiem spółki wobec tych wierzycieli, ale dalej pozostawia spółce długi – tyle, że wobec spłacającego członka zarządu. Dług taki może zostać zmieniony (w części lub całości) na kapitał zakładowy spółki w taki sposób, ze wspólnicy spółki używają zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego i pokrywają go. Wierzytelność może zostać również przeniesiona do kapitału zapasowego w celu optymalizacji kosztów.

 

Po porozumieniu wspólnicy mogą zwolnić spółkę od długu uchwałą – dług taki staje się wówczas dochodem spółki i podlega opodatkowaniu.

 

Metody te nie zwalniają jednak członków zarządu z odpowiedzialności wobec wierzyciela.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz