Jak i za co odpowiada prokurent w spółce z o.o.?

Prokurent nie ponosi odpowiedzialności takiej jak likwidator i członek zarządu z art. 299 K.S.H. mimo ciągłego sporu w doktrynie. Mimo art. 21 ustawy prawo upadłościowe mówi jednak, że obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na osobach powołanych do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki – prokurent również nie ponosi odpowiedzialności. Prokurent odpowiada więc jedynie w bardzo wąskim zakresie w przypadku przekroczenia udzielonej mu prokury oraz działania w imieniu spółki bo wygaśnięciu umocowania. Prokurent również ponosi odpowiedzialność jeżeli ze swojej winy wyrządził swoim działaniem szkodę innej osobie.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz