Jak i za co odpowiada członek rady nadzorczej w spółce z o.o.?

Jeżeli w spółce z o. o. funkcjonuje rada nadzorcza jej członkowie odpowiadają wobec spółki jeżeli w wyniku zaniedbań członka rady spółka ta poniesie szkodę. Członek rady nadzorczej ponadto odpowiada za wobec spółki za szkody powstałe w wyniku zaniechania lub działania sprzecznego z prawem lub postanowieniami umownymi, chyba, że nie ponosi winy. Za naruszenie sprawozdań finansowych członek rady nadzorczej odpowiada również wobec spółki.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz